เกาะช้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของเมืองไทย

จุดเด่น ๆ ในพื้นที่ของเกาะช้าง ก็ยังคงเป็นวิภาและความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่าง ๆ นานาทางด้านความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ในรูปแบบของชายหาดและอ่าวต่าง ๆ ที่อยู่รอบเกาะ ที่นี่ยังคงมีความพรั่งพร้อมในลักษณะรูปแบบป่าเขาที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติหลากหลายแห่ง เพราะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะช้าง มีสิ่งต่าง ๆ ที่สวยงามในรูปแบบธรรมชาติแอบแฝงอยู่มาก และจุดหนึ่งที่ทำให้เกาะช้างมีชื่อเสียงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ ความพรั่งพร้อมและความงดงามในทุกอณูพื้นที่ ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่มาในรูปแบบของหมู่เกาะ เพราะเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่โตติดอันดับ 2 ของไทยเรา และรอบ ๆ ของเกาะช้างยังคงมีเกาะใหญ่น้อยอยู่หลากหลายเกาะด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วเกาะเหล่านี้ก็ยังคงมีความโดดเด่น และเป็นสถานที่เที่ยวทั้งหมด
 
เกาะช้าง
 
นอกจากนี้ เกาะช้างยังคงประกอบไปด้วยเกาะที่รายล้อมเกาะช้างอีกมาก ซึ่งได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกระหมาก เกาะขาม  เป็นต้น ซึ่งถ้าหากจะให้กล่าวถึงเกาะที่รายล้อมเกาะช้างไปเสียทั้งหมด คงต้องบอกเลยค่ะว่ามีมากกว่า 52 เกาะด้วยกันเลยทีเดียว และเกาะต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีความงดงามและความงดงามในรูปแบบธรรมชาติที่ไม่แตกต่างไปจากเกาะช้างเลย ทำให้เกาะบางเกาะที่นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวไปได้ง่าย ๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักเดินทางหลั่งไหลกันเข้าไปเที่ยวชมเกาะช้าง และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับไทยได้เพิ่มขึ้น