ข่าวการศึกษา ที่ทำให้เห็นถึงสิ่งที่คนไทยจะต้องพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

แม้ว่าจะต้องพัฒนาในเรื่องของคุณลักษณะทางด้านการศึกษาเล่าเรียน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึง เด็กไทยส่วนใหญ่จะต้องด้อยคุณภาพไปเสียหมด เพราะทุก ๆ ปีมีคนไทยที่ได้เดินทางไปเรียนพร้อมทั้งศึกษาต่อที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีระบบการแลกเปลี่ยนการเล่าเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละประเทศชาติได้ค้นพบกับโลกใบใหม่ทางด้านการศึกษา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของแต่ละประเทศอีกด้วย และนี่ก็คือสิ่งที่คนไทยจำเป็นจะต้องจะต้องเร่งมือและพัฒนา เพื่อที่จะอาจสู่กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทั่วโลกได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะคุณภาพที่จะต้องมีลักษณะที่ดูดียิ่งขึ้น ถึงจะดีที่สุด และนี่ก็คือประเด็นหลัก ๆ ของข่าวการศึกษาปัจจุบัน เป็นพิเศษเมืองไทยถูกกลับมองว่าเป็นประเทศที่จะต้องเร่งมือปรับปรุง ถ้าไม่พัฒนาทุกอย่างอาจแย่ลงไปมากกว่าเดิม

 
ข่าวการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะลบรอยแผลของไทย กลับทำเอาข่าวการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ถูกมองว่าให้เป็นสมัยที่จะต้องปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งมีการพัฒนาทางด้านคุณภาพในการศึกษาของเมืองไทยมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยความมีคุณภาพที่ว่านี้ คือคุณภาพที่สูงกว่าระดับปกติโดยทั่วไปที่เป็นอยู่ โดยมีการวัดระดับเทียบคุณภาพการศึกษาของไทยกับเหล่าประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งประเทศทั่วโลก กลับพบว่าการศึกษาของเมืองไทยมีลักษณะตกอันดับเป็นอย่างสูงและมากที่สุด ข่าวการศึกษาเพราะเช่นนั้นแล้ว เพราะว่าข่าวการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจมีการกล่าวถึงการศึกษาของเมืองไทยหากมีการปรับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อชาวไทยทั่วประเทศ เพียงแต่การปรับปรุงคุณภาพที่ว่านี้จะเป็นไปในลักษณะใดเป็นสำคัญ ตรงนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนและแน่นอน ส่วนทางด้านรัฐบาลพร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังคงพยายามที่จะปรับพร้อมกับพัฒนาในทุก ๆ รูปแบบ เพื่อการศึกษาของประเทศไทยไปไกลได้ยิ่งกว่านี้