คอร์ดเพลงและนักดนตรี

ถ้าหากจะให้เอ่ยถึงนักดนตรีส่วนมาก ที่มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราอาจจะคำนึงถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ชื่นชอบไปพร้อมกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายอัน ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนมาก ค่อนข้างเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความบันเทิง และเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะเช่นนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะต้องใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นกัน ถ้าหากนักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็แทบไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นวิถีทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือว่าผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะทำหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมกับทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างแม่นยำ หากไม่สามารถจดจำหรือว่าเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ ก็เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมกับแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะเช่นนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบโดยรวม ถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะเพราะพริ้งหรือน่าติดตามรับฟังแต่ประการใด