ข่าวสด ข่าวดี ข่าวเด่น ทำประเด็นร้อนได้อย่างรีบเร่ง

การสร้างสรรค์ข่าว เพื่อให้เป็นที่ต้องการในการติดตาม ย่อมเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม พร้อมกับเป็นตัวกำหนดความต่าง ระหว่างความสนใจ กับ การสนใจจากแรงดึงดูด ย่อมเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งของการติดตาม พร้อมกับฟังข่าวล่าสุดวันนี้ ที่มาในรูปแบบข่าวสดพร้อมกับข่าวประเภทอื่น ๆ โดยตรง
 
ถึงแม้บางครั้ง ผู้ที่ติดตามไม่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบของข่าวเสียเท่าไหร่นัก ซึ่งนำมาสู่การติดตามที่มีความสำคัญ ยิ่งกว่าที่จะชื่นชอบ ทำเอาเห็นได้ว่า ข่าวบางข่าวกลับเป็นสื่อที่อาจจะดึงดูด ให้ผู้คนส่วนมากหันมาสนใจได้อย่างง่าย ๆ เพราะข่าวบางแบบสื่อให้เห็นถึงเหตุจำเป็น ผ่านการบริโภคข่าวประจำวัน ซึ่งข่าวล่าสุดวันนี้ ก็ยังคงเน้นย้ำที่จะดึงดูด เพื่อให้คนไทยหันมาให้ความสนใจ พร้อมกับพากันติดตามรับฟังพร้อมกับรับชมข่าวสารกันมากยิ่งขึ้น พร้อมกับด้วยลักษณะของข่าวสดทุกวัน ถือว่าเป็นข่าวที่มีความทันสมัย เนื่องจากตามชื่อหรือตามประเภทของข่าว อาจจะที่จะแบ่งแยกความต่างของข่าวออกจากกันได้ พร้อมกับที่สำคัญ ข่าวล่าสุดวันนี้ส่วนมาก มักจะมาในรูปแบบของข่าวสดเสมอ เพราะข่าวสด มีความสดใหม่ ทันสภาวการณ์ พร้อมกับนับได้ว่าเป็นข้อมูลข่าว ที่ถูกเสนอมาจากสภาวการณ์ล่าสุด มีผลทำให้เกิดผู้ติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมกับดูเหมือนจะมากขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ การใช้ข่าวสดเพื่อล่อความสนใจนั้น บางข่าวก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่บางข่าวกลับไม่สามารถดึงดูดใจได้เลย
 
ถ้าหากพฤติกรรมการชื่นชอบในการติดตามข่าวลดลง ย่อมส่งผลเสียต่อความเคลื่อนไหวของประชากร เนื่องจาก ความสนใจ พร้อมกับ การสนใจจากแรงดึงดูด มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากมาย ถ้าหากผู้คนสนใจที่จะรับฟังข่าวด้วยตัวเอง ไม่ว่าเวลาไหน เขาก็ยังคงติดตามอยู่เสมอ เพราะเขามีความสนใจเป็นพื้น แต่ถ้าหากว่าเป็นหมู่คนที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากมีแรงดึงดูดพวกเขามาอีกที การสนใจจึงเกิดขึ้นแค่บางครั้ง หรือว่า ในบางครั้งเพียงเท่านั้น