การเดินสายอาชีพคนเขียนข่าวบันเทิง ความจริงที่ต้องออกอากาศ

ข่าวดี ๆ ย่อมส่งคุณประโยชน์ต่อดารา เนื่องจากนักแสดงหรือดาราอีกมากมาย ก็ยากที่จะให้ผู้รายงานข่าวแต่ละคน มีการสัมภาษณ์ข่าว ที่มีเนื้อหาไม่ค่อยเกี่ยวโยง เรื่องต่าง ๆ มากนัก เพราะนักข่าวบันเทิงบางคน อาจจะมีการเขียนข่าว ให้ดารานักแสดงบางท่าน เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียง ทำให้แต่ละคนอาจจะเกิดการโกรธมีขึ้นได้ การที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมากนัก ภาษาที่ใช้ภายในการสนทนา อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ เพราะเบื้องลึกการทำข่าวบันเทิงนั้น นักข่าวอาจจะได้ข่าวมาที่แสนจะลำบาก แต่ถ้าว่าด้วยการเป็นมืออาชีพ ในการทำข่าว ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้นั้น จะต้องมีความอดทนสูง ในการทำข่าวบันเทิงเป็นอย่างมาก และนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของนักข่าวบันเทิง ที่จะต้องเจอปัญหามากมาย เบื้องหลังของแวดวงบันเทิงในรูปแบบดารา หรือจะเป็นการทำข่าวบันเทิง พร้อมกับความสัมพันธ์ในอาชีพ แต่ละสายนั่นเอง เพราะฉะนั้น การเป็นผู้รายงานข่าว จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก พร้อมกับเป็นนักข่าวที่เป็นมืออาชีพได้อย่างแน่นอน
 
ไม่มีใครจะสามารถบังคับให้นักข่าว ทำข่าวดี ๆ ออกมาได้เสมอต้นเสมอปลาย เพราะในแวดวงบันเทิง จะมีแหล่งข่าวสาระบันเทิง ที่อยู่ภายในรูปแบบดารา พร้อมกับเนื้อหาเกี่ยวกับดาราเป็นประจำวัน แต่ถ้าว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ได้หาข่าวมานั้น จะต้องผ่านมรสุมเป็นปริมาณมาก และรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัว ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดารา หรือฝ่ายผู้สื่อข่าวบันเทิง พร้อมกับเนื้อหาข่าวที่ได้ออกมาของกลุ่มคนอื่น ๆ เหมือนกัน ที่จะทำเอาต้องมีเรื่องราวไม่ถูกกันสักเท่าใด เมื่อต้องมีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีการเกี่ยวโยงถึงกัน รวมถึงสภาวการณ์ ของผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องรับผิดชอบ ภายในแวดวงบันเทิง ย่อมจะส่งผลให้แตกสามัคคีกันได้เสมอ