ข่าวรายวัน ข่าว 24 ชั่วโมง ข่าวดารา,ข่าวการเมือง,ดารา

Categories

 • ดิจิทัลไทยแลนด์ technologyดิจิตอล ผลักดันได้ทุกกิจกรรม

  ล่าสุดเมืองไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถสื่อให้เห็นได้ว่า เมืองไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

   

  โดยวัตถุประสงค์ของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารภายในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ แต่ก็ยังคงสามารถใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะถ้าหากเป็นการเดินทางสำหรับทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด และการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้าได้น้อย แต่เมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายภายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ข้อมูลสินค้า สำหรับทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางonlineได้ต่อไป กระทั่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสาร สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลประโยชน์ต่อการซื้อขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

   

  ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าภายในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน สำหรับทำการวางเครือข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ด้วยงบจำนวน 5 พันล้านบาทแค่นั้น

   

  Published on June 2, 2016 · Filed under: ข่าว; Tagged as:
  No Comments

Comments are closed.