แนวคิดในการการเปลี่ยนแปลงเบี้ยคนสูงวัย

เบี้ยผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มจะมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนจะได้เบี้ยผู้สูงอายุกันแล้ว ปัจจุบันนี้โดยมากมีข่าวออกมาเสมอว่า ยิ่งล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนการให้ประชุม ในครม. ถึงแนวทางที่จะงดให้เบี้ยยังชีพให้กับคนสูงวัยเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ที่ยังมีรายได้มากกว่า 9000 ต่อเดือน และผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 3 ล้านบาท ควรที่จะไปมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีราย  ได้น้อยให้ตรงจุด เช่น รถเมล์ฟรี ควรให้เพื่อผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ

 
เบี้ยผู้สูงอายุ
นับได้ว่า เบี้ยผู้สูงอายุ ที่ได้รับนั้น บางท่านอาจจะไม่เกิดความเดือนร้อน แต่ทว่าก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อที่จะเป็นการรักษาสิทธิจึงต้องมีการเลือกสรรสำหรับผู้ที่เดือดร้อนพร้อมกับมีความจำเป็น เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าเงินเฟ้ออาจจะมีมากเพิ่มขึ้น และจะสามารถมีการดูแลผู้อื่น ที่มีความจำต้องมีการใช้เงิน  แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการตัดเบี้ยของผู้สูงอายุออก ซึ่งกลับเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย ซึ่งนายวิสุทธิ์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า มีการจำแนกประเภทของคนสูงอายุจะมีการแบ่งเป็นขั้นตอน แต่จะเป็นขั้นตอนใดที่จะมาเป็นเกณฑ์ในการดูแล
 
แต่ว่าก็ต้องมีการสำรวจ และมีการยืนยันว่าไม่มีการตัดสวัสดิการจนทำให้ส่งผลเสียแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิได้มีความเดือดร้อน ส่วนในเรื่อง ไม่รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีเงินรายได้มาก เบี้ยผู้สูงอายุ ก็เป็นเรื่องแนวคิด ยังไม่มีการเริ่มทำแต่อย่างใด ซึ่งเป็นข่าวการเมืองที่มีความน่าสนใจอีกข่าวหนึ่ง