ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติในการสอนแต่งหน้า

การสอนแต่งหน้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้น ในส่วนของภาคปฏิบัติอาจจะนำไปสู่การเล่าเรียนในสายทางลัด หรือเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการระลึกได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในกระบวนการสอนแต่งหน้าก็ด้วย มืออาชีพระดับปรมาจารย์ส่วนใหญ่ จึงใช้รูปแบบการสอนแต่งหน้าอย่างตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนกับผู้สอนจะเข้าถึงกันได้อย่างง่าย ๆ และมีความทั่วถึงในการกระจายความรู้ในทุก ๆ ด้าน ให้แก่ผู้ที่สนใจและเข้ามาเรียนรู้การแต่งหน้าในครั้งนั้น ๆ เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่สร้างให้บุคคลที่สนใจ และต้องการมีฝีมือ เปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่มีฝีมือและมีความสนใจได้อย่างแนบเนียน และนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีหรือกระบวนการสอนแต่งหน้า ของผู้ชำนาญในสายงานอาชีพการแต่งหน้าระดับประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
 
สอนแต่งหน้า
 
ผู้ชำนาญพิเศษทางด้านการแต่งหน้าระดับมือต้น ๆ ของประเทศไทยส่วนใหญ่ มักจะใช้ความรู้และทักษะ ประกอบกับความเป็นมืออาชีพที่เราสามารถมองเห็นได้โดยง่าย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าส่วนใหญ่ จะมีวิธีการในการสอนแต่งหน้าที่แตกต่างกัน แต่วิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดวิชาแก่คนรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสนใจทางด้านการแต่งหน้าได้เป็นอย่างดี ก็คงจะไม่พ้นระดับผู้เชี่ยวชาญ ทำการเข้าสอนการแต่งหน้าให้กับคนรุ่นใหม่ หรือคนที่เกิดความสนใจแบบตัวต่อตัว ซึ่งทฤษฎีสอนแต่งหน้าบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำ แต่ก็ไม่ใช่ทฤษฏีที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้อย่างง่าย ๆ บางครั้งทฤษฏีก็ไม่ได้บ่งบอกรายละเอียดในการปฏิบัติอย่างถี่ถ้วน หรือสามารถทำให้คนจดจำ มองเห็นภาพของการปฏิบัติได้อย่างถูก