การจัดกิจกรรม จารีตประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่อาจจะสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมาย และสำหรับวันสำคัญหรือประเพณีนิยมสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น ค่อนข้างตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่แค่นั้น และหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะเกิดขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง เป็นเหตุให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสุขสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่สวยในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับภายในปี 2557 นี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของประเพณีนิยมก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อที่จะเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมทั้งขอพรและกล่าวคำขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่คนเราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อที่จะดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงประเพณีลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกบริเวณก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง เป็นเหตุให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ พร้อมทั้งเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราอาจจะมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์เฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา เป็นเหตุให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวยงาม และมีสันสันตระการตาจากแสงสว่างในกระทงทุกใบที่ลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง