การเกาะติดรับฟังพร้อมทั้งการเข้ามาถึงความรู้สึกของบทเพลงเพื่อชีวิต

ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้รับฟังเพลงเพื่อชีวิตส่วนใหญ่อาจจะได้ค้นพบ จากการเกาะติดรับฟังเพลงเพื่อชีวิตโดยตรง นั่นก็คือ พลังและการต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นมาได้ใหม่ นับได้ว่าเป็นพลังและการต่อสู้ที่ถูกปลูกขึ้นด้วยจิตสำนึกอันยิ่งใหญ่ จากผู้ที่ไล่ตามรับฟังเพลงเพื่อชีวิต พร้อมทั้งเห็นแนวทางของชีวิตของตนเองในเส้นทางต่อ ๆ ไป นับได้ว่าเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง ที่ผู้ติดตามรับฟังเพลงเพื่อชีวิตจะได้รับโดยตรง และอีกหนึ่งส่วนมักจะเป็นคุณค่าทางด้านความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน ที่ผู้คนจำนวนมากล้วนแล้วแต่พบเห็นกันมาตั้งแต่ต้น เพราะการติดตามรับฟังเพลงทุกประเภท อาจจะสร้างความรู้สึกในการติดตามรับฟังเพลงที่ต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นแล้ว คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบและติดตามรับฟังเพลงเพื่อชีวิตโดยตรงก็เป็นได้
 
เพลงเพื่อชีวิต
 
โดยมากแล้ว บทเพลงเพื่อชีวิตสามารถบ่งบอกอะไรให้กับคนฟังได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดำเนินชีวิต กำลังใจ หรือแม้กระทั่งสิ่งสำคัญในการต่อสู้ชีวิต บางบทเพลงกลับสามารถแสดงข้อคิดหรืออะไรหลากหลายอย่างให้กับผู้ที่เกาะติดรับฟังเพลงเพื่อชีวิตได้เสมอ เพียงแค่ผู้ที่ติดตามรับฟัง พยายามที่จะใส่ใจพร้อมกับสนใจรายละเอียดของบทเพลงนั้น ๆ แค่เพียงจับใจความและเห็นถึงความสำคัญในความหมายของเนื้อเพลง ผู้ที่เกาะติดรับฟังบทเพลงดี ๆ หนึ่งบทเพลง ก็จะอาจจะเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกของบทเพลงนั้นได้อย่างมาก แต่ถ้าหากว่าเป็นการติดตามรับฟังแบบผ่าน ๆ เผิน ๆ ก็ยากที่จะรับทราบและเข้าใจ พร้อมทั้งเข้าถึงบทเพลงนั้น ๆ ได้โดยตรง

เพลงเพื่อชีวิต