ร่วมงานหยิบไอหมอก หยอกดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับการเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชัยภูมิ รายปี 2557 ซึ่งด้านในงานนี้ นักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการเดินทางในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่ได้ร่วมแอคทิวิตี้ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดงานจะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน จนกระทั่งถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 นี้เพียงนั้น ภายใต้การดูแลของสวนแห่งชาติป่าหินงามและสวนแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมินั่นเอง
 
โดยในงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอรับรองเลยว่า นักเดินทางที่ได้ท่องเที่ยวมาร่วมงานจะได้ชมความสวยของทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว พร้อมทั้งนักเดินทางจะได้จับต้องกับความแจ่มใสของดอกกระเจียวที่รายเรียงกันต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับชมดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง ที่คอยล้อสายละอองหมอกและคอยหยอกกับลมในช่วงฤดูฝนแบบนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงฤดูที่ต่างแต่ความสวยก็มีอยู่มาก แอคทิวิตี้นี้จึง  ถือได้ว่าเป็นแอคทิวิตี้ไฮไลท์ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะ  โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างงาน เพื่อสร้างเงินรายได้ให้กับชุมชนในท้องที่โดยตรง พร้อมกับ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจ อีกทั้งความรื่นเริงให้กับผู้สนใจที่ท่องเที่ยวมาในคราบของนักเดินทางสู่แดนดินชัยภูมิ
 
แอคทิวิตี้ที่น่าสนใจและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคภูมิใจเสนอ จึงเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในงานที่มีบรรจุ อยู่มากด้วยกัน ทั้งขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่ขึ้นชื่อลือชา ชมสวนหินงดงามซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนไปในแบบธรรมชาติโดยตรง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากภายในงาน