การติดตามข่าวด่วนของคนรุ่นใหม่หรือว่าคนสมัยใหม่

ในส่วนของสถานการณ์สำคัญภายในประเทศส่วนมาก มักจะมาในรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลัน จำเป็นจะต้องมีการประกาศข่าวสดหรือข่าวด่วน เพื่อที่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบ ตลอดจนกระทั่งมีการป้องกันตัวให้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลากหลาย อันร้ายแรง จนส่งผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนจำนวนมากที่ไม่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลานั้น
 
ข่าวด่วน
และเมื่อผู้คนสนใจและพากันเกาะติดข่าวด่วนหรือข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญในช่วงปัจจุบันกันขนาดนี้ ย่อมที่จะทำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากมายเลยทีเดียว เพราะทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสถานการณ์ที่ผู้คนจำนวนมากจะอาจจะรู้เท่าทันสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะส่วนหนึ่งถ้าหากสถานการณ์ทุกอย่างเกิดกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนไป ความกระจ่างในข้อสงสัยต่าง ๆ ก็จะมีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์บ้านเมืองภายในประเทศอยู่ตลอดเวลา จะสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญภายในประเทศที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อาจสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ติดตามข่าวหรือข่าวด่วนได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้รักที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน และคงไม่พลาดไปพร้อมกับการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์สำคัญภายในประเทศไทยอย่างแน่นอน
 
ซึ่งสิ่งที่น่าพอใจอย่างหนึ่งก็คือ การเกาะติดข่าวด่วนหรือข่าวประจำวันของประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงเป็นไปในลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น หากมีการเปรียบเทียบกับความสนใจ ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของคนรุ่นก่อน หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในบางช่วง ที่ทำให้คนไทยไม่ค่อยได้สนใจและติดตามข่าวด่วนหรือว่าข่าวประจำวันเสียเท่าใดนัก

ข่าวด่วน