ข่าวด่วน วันนี้ พร้อมกับหลากหลายคดีสุดฮิตของประเทศไทย

แบบอย่างการสื่อข่าวด่วน วันนี้ กลับมีข่าวสารเกี่ยวกับ 2 กรณีนี้มีขึ้นในทุก ๆ วัน จนเราคนไทยทุกคนเองจะต้องเกิดความตระหนักพร้อมทั้งตกใจเป็นอย่างมากมาย เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่น่าจะมีขึ้นในสังคมไทย หรือถ้าหากมีกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ในระยะเวลาต่อมาก็ควรที่จะลดน้อยถอยลงไป เปรียบเหมือนคนไทยกับความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่สำหรับข้อเท็จจริงแล้วนั้น การนำเสนอข่าวด่วน วันนี้ มักจะเป็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นข่าวประเภทที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย และคนไทยส่วนมากมักจะต้องรับรู้กันอย่างครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีขึ้น จนต้องตกเป็นข่าว แต่กลับพบว่า ไม่ว่าจะเป็นข่าวด่วน ข่าวสด หรือข่าวทันต่อเหตุการณ์ในกรณีใดที่เกิดขึ้นก็ตาม
 
ข่าวด่วน วันนี้
ข่าวต่าง ๆ กลุ่มนี้กับไม่ใช่ข่าวที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดี หรือความคิดอันชั่วร้ายของคนไทยส่วนมากไปได้ เมื่อเกิดประเด็นที่สามารถเป็นกรณีศึกษาให้ได้พบกันในทุก ๆ วัน ข่าวคดีการฆาตกรรมอำพราง หรือแม้กระทั่งข่าวด่วน วันนี้ข่าวการกระทำการขืนใจชำเรา น่าจะลดน้อยถอยลงไป แต่กลับมีมากยิ่งขึ้นจนน่าหวั่นกลัว ยากไหม หากชาวไทยที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง และบุคคลที่รับรู้ข่าวถึงการกระทำที่ไม่ดีดังกล่าว จะรู้สึกและทราบได้ว่า นี้คือความผิดที่มนุษย์เราไม่ควรกระทำเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะ ข่าวด่วน วันนี้ที่มีการสื่อข่าวในรูปแบบคดีฆาตกรรม อำพราง ตลอดจนกระทั่งผู้ปกครองที่ทำการขืนใจกระทำชำเราลูกหลาน ลูกเลี้ยง เป็นต้น