ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในส่วนของข่าว จากการเกาะกระแสข่าวการเมือง

ถึงแม้ว่าผู้คนโดยมากมักจะหลีกเหลี่ยงเกี่ยวข้องกับกระแสการตามติดข่าวการเมืองในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามข่าวการเมืองก็ยังคงมีที่ไปที่มา ว่าจะต้องมีการนำเสนอและแพร่หลายข่าวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางคราว ข่าวการเมืองที่ว่า ก็อาจจะทำให้ใครต่อใครหลากหลายคน เกิดสภาวะเครียดและกดดันเป็นอย่างสูง หากมีการตามติดกระแสข่าวการเมืองมากเกินไป จนไม่สามารถแยกแยะออกได้ในระหว่างข่าวกับเรื่องจริง
 
และถ้าหากผู้ติดตามข่าวไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่า ความเป็นจริงแล้ว ความดังการเมืองเกิดขึ้นจากอุปสรรคใด และมีการสนับสนุนยุแหย่ให้เกิดเป็นการสู้รบขึ้นมา นั่นหมายถึงไม่ได้ก่อเกิดจากความเข้าใจถึงเหตุการณ์ความเป็นจริง ของผู้ที่เกาะติดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ความคิดเห็นของคนก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป มีเข้าใจถูก และไม่เข้าใจถูกต้อง มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ที่แตกต่างในรูปแบบส่วนตน จึงทำให้เกิดกรณีการแตกแยกของกลุ่มคน และรวมตัวกันเข้าพรรคเข้าฝ่าย จนกลายเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งที่ออกมาโต้ เนื่องจากส่วนหนึ่งคือติดตามข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวการเมืองในปัจจุบัน ที่เกิดมีลง มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ส่งโทษให้เกิดกรณีที่ไม่คาดหวังและยากจะแก้ไขนั่นเอง
 
ข่าวการเมือง
แต่ส่วนหนึ่งของการเกาะติดข่าวการเมืองของชาวไทยส่วนใหญ่ อาจจะมาจากความชอบเฉพาะตัวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองโดยตรง และที่หนักหนาไปมากกว่านั้นคือ ข่าวการเมืองส่วนใหญ่มักส่งเสริมให้ผู้ติดตามข่าว ได้เข้าพรรคเข้าฝ่ายกับฝ่ายที่ตัวเองเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ติดตามข่าวส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณและดุลพินิจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียว

ข่าวการเมือง