การสร้างศักยภาพพร้อมกับประสิทธิภาพผ่านนักข่าวบันเทิงวันนี้

ปมความจริงภายในการแสวงหาข่าวบันเทิงวันนี้นั้น ยังคงเป็นปมที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งการเปรียบเทียบพร้อมกับข้อมูลที่สร้างความแตกต่าง ระหว่างชิ้นงานของนักข่าวบันเทิงที่ทุ่มเทเพื่อให้ได้ข่าวสารที่เป็นความจริงมาเปิดเผย กับคนเขียนข่าวบันเทิงที่พยายามจะสร้างข่าวพร้อมกับข่าวสารที่ได้มานั้นค่อนข้างเป็นข่าวสารที่ไม่น่าพึงพอใจ เพราะไม่ใช่ความเป็นจริงที่มีขึ้นจริงทั้งหมด และเมื่อมีข้อเปรียบเทียบออกมาอย่างนี้ ทำให้นักข่าวหลากหลายท่านต้องค้นเจอกับเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ และได้ก่อหรือไม่อย่างไรก็ดี ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยทุกคนเป็นอย่างสูง และด้วยสาเหตุนี้สมาคมนักข่าวบันเทิง จึงต้องมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าจะมีการจัดพัฒนาเพื่อเกิดนักข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ดูดีพร้อมทั้งมีศักยภาพโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง จะมีแค่ผู้รายงานข่าวบางคนหรือแค่บางกลุ่มแค่นั้น ที่มีการเดินออกนอกลู่นอกทาง พร้อมกับมักจะเดินทางไปภายในเส้นทางที่สมาคมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้คนเขียนข่าวบันเทิงไทยต้องเดินภายในทางเส้นนั้น
 
และจากระยะเวลาที่ผ่านมากลับทำให้ค้นพบว่า มีนักข่าวหลากหลายรูปแบบ ที่สมาคมนักข่าวเห็นว่าควรที่จะปราบปรามและเร่งรัดยกฐานะ เพื่อที่จะสร้างสังคมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยให้ดีเพิ่มขึ้น ให้ดูเหมือนมีการวางระเบียบวงการนักข่าวบันเทิงวันนี้ให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เพียงเท่านั้น แต่ทุกสิ่งจะต้องมีลักษณะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย แต่ภายในส่วนของการเร่งรัดคงจะต้องมีการจัดระบบและระเบียบในส่วนของการทำข่าวบันเทิงวันนี้ให้ออกมาเป็นงานที่สามารถลบล้างคำดูหมิ่นอย่างมากมายให้ลดลง พร้อมกับเร่งพัฒนาให้นักข่าวบันเทิงไทยมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งตามหลักความจริงนั้น การพัฒนานักข่าวบันเทิงไทยให้เดินตามทางหรือเส้นทางที่สมาคมได้มีการกำชับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมากที่สุดนั่นเอง

ข่าวบันเทิงวันนี้