แบบอย่างการรายงานข่าวสด ข่าวคราวที่มีความสำคัญพร้อมทั้งทันต่อเหตุการณ์ล่าสุด

เพราะข่าวสดส่วนใหญ่ที่ถูกนำมารายงานข่าว มักเป็นข่าวสดที่สามารถนำออกอากาศหรือมีการรายงานข่าวได้ภายในทันที เพราะจำนวนมากแล้ว ข่าวสดมักเป็นข่าวที่มาจากสถานการณ์จริงในช่วงขณะนั้น ซึ่งนับได้ว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวสดค่อนข้างมีความสำคัญ และผู้ที่ติดตามข่าวสารส่วนใหญ่ ก็อาจจะต้องการติดตามข่าวสดนี้อยู่ก็เป็นได้

 
ข่าวสด
ดังนั้น ข่าวสดส่วนมากก็มักจะเป็นข่าวในสถานการณ์สำคัญและมีเหตุจำเป็น หรือไม่อาจเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไปที่เกิดขึ้น เพียงแต่บางครั้งการเก็บข้อมูลตลอดกระทั่งก่อให้เกิดการเผยแพร่ข่าวให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบในที่สุดพร้อมทั้งข่าวสดนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และมีผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจพร้อมกับติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยเชียว ส่วนรูปแบบของข่าวสดนั้น ประกอบไปด้วยข่าวหลากหลายแบบอย่าง ไม่ได้มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวสารประเภทไหน เพียงเพราะว่า สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีขึ้นนี้ ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ว่า จะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นได้บ้าง เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้จำกัดแบบของข่าว ก็สามารถทำได้โดยยาก ตลอดจนไม่สามารถที่จะมีการรายงานเป็นข่าวสดได้ ถ้าหากมีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวประเภทใดโดยตรง ส่วนการรายงานข่าวสดนั้น ผู้รายงานข่าวจะปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวสารอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเนื้อหาของข่าวจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เปรียบเสมือนเป็นข่าวที่ดีที่สุด ครอบคลุมที่สุด และชัดเจนที่สุด และเนื้อหาของข่าวจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่สุด
 
พร้อมกับนี่ก็คือรูปแบบของข่าวสด หรือว่า การรายงานข่าวอีกแบบหนึ่งที่มสีความสำคัญเป็นอย่างมาก การรายงานข่าวทุกรูปแบบย่อมมีความหมายเทียบเท่ากัน เพียงแต่ข่าวที่มีความสำคัญอย่างมากที่สุดนั้น จะถูกจัดอันดับให้เป็นข่าวที่ต้องนำมาเสนอทันทีนั่นเอง

ข่าว