โลกแห่งความจริงในของหมู่คนที่มีอาชีพเป็นนักข่าวบันเทิง

เมื่อผู้สื่อข่าวมีการนำเสนอข่าวบันเทิงอย่างมีข้อมูลเท็จจริง ถือว่าเป็นการนำเสนอข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นข่าวที่สามารถค้นหาแหล่งที่มาและแหล่งอ้างอิงได้อย่างน่าวางใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือรับฟังข่าวบันเทิงที่ถูกนำเสนอมาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งข่าวในแต่ละรูปแบบ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ในส่วนของที่มาที่ไปนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างแน่ชัด มิใช่การนำเสนอข่าวบันเทิงแบบลอย ๆ โดยที่เราไม่สามารถทราบข่าวบันเทิง ข่าวดาราได้เลยว่า เราจะทำการเชื่อฟังข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้หรือไม่ ข่าวบันเทิงที่เราได้ฟังอยู่นี้เป็นจริงหรือเปล่า ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่นักข่าวบันเทิงอาจจะต้องมีไอเดีย หรือวิธีการวิธีการนำเสนอข่าวบันเทิงในรูปแบบที่ดีและมีความพอเหมาะนั่นเอง
 
ข่าวบันเทิง
แต่โลกแห่งความจริงนั้นนักข่าวไม่ได้มีเพียงทำหน้าที่ค้นหาข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่นักข่าวยังคงมีหน้าที่ในการทำข่าวและเสนอข่าวให้ออกมาในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะให้ได้มากที่สุด ซึ่งการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและมีความพอเหมาะนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากมาย และการเสนอข่าวในแบบที่สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยข่าวบันเทิงที่สามารถให้เนื้อหาสาระที่เพลิดเพลิน พร้อมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ หรือในข่าวบันเทิงบางข่าวอาจจะมีการนำเสนอตัวอย่าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำการศึกษาและเป็นแบบแผนแก่การดำเนินชีวิตได้ ซึ่งข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ใคร ๆ ก็มักพึงปรารถนาเป็นอย่างมาก เว้นเสียแต่นักข่าวบันเทิงอาจจะไม่สามารถทำการเสนอข่าวออกมาในแบบที่ดีได้อย่างที่พูดมานั่นเอง