ข่าวบันเทิงไทย กับแนวทางการติดตามข่าวคราวของชาวไทยทั้งประเทศ

สำหรับข่าวบันเทิงวันนี้ ยังคงเป็นข่าวรูปแบบหนึ่งที่ไม่เงียบเหงา แต่ข้อเสียคือ ข่าวบันเทิงวันนี้อาจจะเป็นประเด็นร้อนที่ไม่สิ้นสุด จนกระทั่งทำให้คนไทยส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับสาระสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้มากจนเกินไป

 
ข่าวบันเทิง
ในส่วนของการบริโภคข่าวสารในแวดวงบันเทิง ถือได้ว่าเป็นการตามติดข่าวสารของนักแสดง ที่ทำให้เกิดประเด็นร้อนสุดฮิตรายวัน ส่งผลให้กระแสการตามข่าวบันเทิงทุกวันนี้ ยังคงเป็นไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะจากการขยายข่าวสารอย่างทั่วถึงในทุก ๆ รูปแบบ ทำให้มีคนไทยส่วนใหญ่มักทำการติดตามข่าวสารประเด็นร้อนรายวัน โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ทำให้คนไทยต้องไม่พลาดไปกับการดูข่าวสารอย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการติดตามข่าวของชาวไทยส่วนใหญ่ มักเป็นไปตามกระแสของสังคมที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการบริโภคข่าวสารในสไตล์ต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ตนเองสามารถรับข่าวสารได้แบบประจำวันจนกระทั่งผู้บริโภคข่าวสารที่มาในรูปแบบแฟนคลับ ต้องอินไปตามกระแสของข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ได้มีการออกข้อมูลมาว่าดารานักแสดงคนไทยที่เกิดเป็นประเด็นข่าวร้อน และนักแสดงคนนั้นก็ต้องตกเป็นข่าวแบบรายวันเป็นอีกนาน หากกระแสข่าวบันเทิง ล่าสุดวันนี้การตอบโต้ข่าวเพื่อค้นหาข้อยืนยันหรือข้อเท็จจริง ยังคงมุ่งไปในลักษณะที่ทำให้เกิดใจความสำคัญที่หาข้อเท็จจริงไม่ได้  
 
จนกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ที่มาในรูปแบบแฟนคลับดารา ต้องคอยติดตามข่าวสารในแวดวงการบันเทิงอย่างไม่ขาดสาย หรือแม้กระทั่งการตามติดข่าวสารของดารานักแสดงในรูปแบบรายวันเลยก็มี