ดูดวงได้ทุกแบบ ขอแค่เพียงมีความศรัทธา

ดูดวง

รูปแบบในการดูดวงของใครหลากหลายคน ย่อมที่จะมีลักษณะและแบบที่คล้ายคลึงกัน หรือไม่ อาจจะไม่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเลยก็ได้ เพราะบางทีการดูดวงในแบบต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะเป็นการดูดวงเพื่อให้เกิดความศรัทธา ตลอดจนกระทั่งต้องอาศัยจิตศรัทธาครึ่งหนึ่ง เพื่อทำให้ตนเองมีจิตสำนึกทางด้านความเชื่อ ตลอดจนกระทั่งเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับรู้มา บางทีการดูดวงในรูปแบบที่แตกต่าง อาจจะทำให้เราทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ว่า สิ่งที่ได้รับรู้มานั้น หากดูจากลักษณะที่แตกต่างกัน ผลการทำนายจะออกมาคล้ายคลึงกันบ้างหรือไม่ และสำหรับผลทำนายจากการดูดวงที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนี้ หากจะให้เหมือนกันเลยก็คงจะเป็นไปได้ยาก ขอแค่เพียงคล้ายคลึงกันก็ก่อให้เกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นแล้ว
 
ในส่วนของความเป็นจริงนั้น การดูดวงในลักษณะที่ต่าง กัน มิใช่ว่าจะเป็นการดูดวงที่ไม่ซ้ำใคร หรือใช้ทฤษฏีพร้อมทั้งหลักการต่าง ๆ ที่แตกต่าง เพราะคนที่สามารถดูดวงให้ใครหลากหลายคนได้นั้น อาจจะต้องใช้ทฤษฏีที่คล้ายคลึงกัน กับการอาศัยการดูดวงในลักษณะที่แตกต่างที่ว่านี้ หากเป็นไปได้เราก็ควรที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะดีเสียกว่า เพื่อที่จะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งยกจิตศรัทธาที่มี ให้กับการดูชะตาในครั้ง ๆ หนึ่ง ตลอดจนกระทั่งนำสิ่งที่เรารับรู้มาจากการดูดวงในครั้งนั้น มาเป็นแนวทางหรือหนทางแห่งการดำเนินชีวิต เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้เหมือนกัน

ดูดวง