ความคิดเห็นของคนไทยที่แปรเปลี่ยนพร้อมกับนำเสนอผ่านข่าวการเมืองภายในเดี๋ยวนี้

ถ้าจะให้พูดถึงข่าวการเมืองภายในแต่ก่อนที่ผ่านมา เราทุกคนหรือแม้กระทั่งชาวไทยทุกคนก็รับทราบพร้อมทั้งรับรู้กันดีอยู่แล้วว่า การสูญเสียความสามัคคี การแตกแยกอย่างที่มีรอยร้าว กับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่อาจจะปรองดองกันได้เหมือนครั้งเก่าแก่ แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เหตุการณ์ที่ดูดียิ่งขึ้น ก็ทำให้ประเทศไทยมีสภาพที่มั่นคงด้วยระดับการแก้ไขที่ไม่อยู่กับที่นั่นเอง

 
ในทุก ๆ ช่วงเวลา คนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนทางด้านข้อคิดเห็นของรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมทั้งนี่ก็คือเหตุการณ์ทางด้านการเมืองที่ดูสงบ พร้อมทั้งดูมีความเรียบร้อย แม้ว่าทุกอย่างหรือบางอย่างจะยังคงไม่เข้าที่ หรือมีรูปร่างที่ลงตัวตามแบบอย่างที่ใครต่อใครและฝัน และต้องการให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น ก็มีผลทำให้ข่าวการเมืองในทุกวันนี้ มักจะเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง เนื่องจากสภาวะทางด้านการบ้านการเมืองในตอนนี้ นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะรัฐบาลใหม่มีการปฏิรูปมากหลายด้าน และดูเหมือนว่าแต่ละด้านจะประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้งการพัฒนาในทุกรูปแบบ ก็มีการดำเนินการที่ชัดเจน แต่หากว่ายังคงมีเหตุการณ์เป็นไปภายในระดับที่ดีขึ้นแบบนี้เรื่อย ๆ ไม่แน่ ประเทศไทยที่ทุกคนฝันไว้อาจเป็นจริงขึ้นมาก็ได้
 
 
ทัศนคติของคนไทยในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ กลับมีแนวคิดพร้อมทั้งทัศนคติที่จะรักพร้อมทั้งดูแลประเทศชาติ เพียงแต่ยังคงมีบางกลุ่มหรือว่าบางบุคคลแค่นั้น ที่ยังคงตกอยู่ในหลุมดำหรือว่าความมัวเมาแบบไร้ทางออก ทำให้เกิดความคิดพร้อมทั้งทัศนคติที่ขัดแย้งกันโดยตลอด