ทัศนาจรเพื่อสักการะสิ่งน่านับถือที่วัดป่าภูก้อน

เมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี วัดป่าภูก้อนมักจะเป็นจุดหมายอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมุ่งหวังว่าจะเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ เนื่องจากความงามของสถานที่ที่ถูกรังสรรค์และแต่งเติมขึ้นมาเป็นอย่างดี ทำให้วัดป่าภูก้อนมีความงามตระการตาสำหรับนักเที่ยวโดยตรง แถมวัดป่าภูก้อนยังคงตั้งอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำแห่งตำบล บ้านก้อง อำเภอนายูง เมืองอุดรธานี ซึ่งถือว่าเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย ทำให้ผู้ที่มีความเชื่อถือและมีจิตศรัทธาพากันเดินทางเข้ามาสัมผัส และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดป่าภูก้อน วัดที่มีชื่อเสียงของไทยในจังหวัดอุดรธานีนี่เอง

 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความงามตระการตาที่แปลกใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ก็พากันทัศนาจรเข้ามาเชยชมความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยเฉพาะ อีกทั้งยังคงมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวศาสนาพุทธโดยแท้ และไม่ว่าจะทัศนาจรไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักเที่ยววัดป่าภูก้อนเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า เพราะท่านมีจิตความศรัทธาที่จะทำนุบำรุงศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการเสริมสร้างวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างงดงาม และนี่ก็คือวัดวาอารามแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่สุดในล่าสุดนั่นเอง