แสวงหาความจริงจากเนื้อข่าวในประเภทข่าวด่วน

เพราะว่าข่าวด่วนส่วนใหญ่ ค่อนข้างเป็นข่าวพิเศษที่จะต้องจัดทำรายงานด่วนออกไป เพื่อประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้รับทราบ พร้อมทั้งบางกรณีก็เกือบจะต้องมีการรายงานอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของชาวไทยทั่วประเทศโดยตรง เพราะฉะนั้น การร่วมมือของคนเขียนข่าวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้เหมือนกัน

 
ข่าวด่วน
อาชีพผู้รายงานข่าวในทุกวันนี้ ก็ดูเหมือนเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถค้นหาคำตอบและข้อเท็จจริงของทุกเรื่องได้อย่างลึกล้ำ เพราะฉะนั้น อาชีพนักข่าว จึงมิใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็อาจที่จะเป็นนักข่าวได้ เพราะถ้าหากนักข่าวที่ไม่รักษาจรรยาบรรณ พร้อมกับทำหน้าที่ค้นหาข่าวสารที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือว่ากำไรบางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือการกระจายข่าวสาร ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวหลากหลาย เหล่านั้นได้ ดังนั้น นักข่าวที่ดีจำเป็นจะต้องรักษาจรรยาบรรณของตนเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะการทำข่าวหรือการแสวงหาคำตอบของข่าว เพื่อปิดประเด็นคำถามต่าง ๆ ให้จบลงได้ด้วยดี ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในช่วงเวลาจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มาในรูปแบบข่าวด่วนในปัจจุบัน หากไม่มีฝีไม้ลายมือจริง ๆ ก็คงยากที่จะได้ข้อมูลนั้นมา
 
ส่วนระบบการร่วมมือของนักข่าวในแต่ละสำนัก ถือได้ว่าเป็นการร่วมมือในการสืบค้นหาความจริงของเนื้อเรื่องข่าว เมืองไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงประสบปมปัญหาข่าวด่วนหรือแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งกันอยู่ในบางเรื่อง จนเป็นเหตุให้เป็นประเด็นสำคัญที่ชาวไทยส่วนใหญ่จะต้องรู้เท่าทัน เพื่อดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนในบางกรณี จึงเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ที่ไล่ตามรับชมข่าวในทุกวัน