การมุ่งเสนอข่าวบันเทิงที่แปลกแยก นำมาสู่ความผิดพลาดอันร้ายแรง

ความผิดพลาดในการมุ่งเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข่าวสารเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ความเป็นจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นดังนั้น การเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการเกาะติดข่าวสารบันเทิงอยู่ตลอดเวลาเสียเลย

 
โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกคนได้รับ จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนมาก มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการติดตามข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง คงต้องทำการค้นหาข่าวและทำการติดตามข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญมักเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวมากหลายแหล่งออกมาพาดพิง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนพร้อมทั้งไม่ได้เกิดจากข้อเท็จจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่อง หรือว่าทำการนำเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบือนไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่คงจะทำการไล่ตามข่าวบันเทิงวันนี้อยู่สม่ำเสมอ แต่ข่าวที่ได้มีการมุ่งเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองพร้อมทั้งติดตามกันต่อไป เพราะส่วนใหญ่กับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลับเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข่าวสาร
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่โดดเด่นของการเสนอข่าว และผู้ไล่ตามข่าวมักจะอยากได้จากการเสนอ มิใช่รูปแบบการมุ่งเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดประสงค์หลักและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ไล่ตามข่าวบันเทิงรับฟังข่าวต้องการจะได้รับ