การลดตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นความวาดหวังในการอธิบายข่าวสดวันนี้

เพราะว่าประเทศไทยแล้ว การใช้รถยนต์ใช้ถนนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่าง มากมาย ส่วนความประมาทและความระวังมักเป็นของคู่กันสม่ำเสมอ ซึ่งข่าวอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข่าวที่สามารถเตือนสติได้ แต่ทว่าก็นับได้ว่าเป็นข่าวสดแบบหนึ่งที่ไม่อยากให้มีขึ้นเช่น เดียวกัน

 

ภายในการรายงานข่าวสดวันนี้ข่าวการเมืองอาจจะมีการนำเสนอข่าวในหลากหลายเรื่อง มากหลายประเภทด้วยกัน แต่ข้อสำคัญที่ชาวไทยต่างก็รู้สึกเสียใจและไม่อาจจะที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ นั่นก็คือ การเกิดอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะมีขึ้นได้ในทุก ๆ วินาที หรือแทบจะทุก ๆข่าว วัน นี้ชั่วโมง เพราะทั่วทั้งเมืองไทย กลับมีพื้นที่หรือเส้นทางที่เป็นถนนหนทางสายมรณะ เป็นปริมาณมาก จนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอย่างมากมายต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งในความเป็นจริงเส้นทางบางเส้นทาง อาจจะยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรง สุดท้ายก็ยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุให้เห็นกัน อยู่ร่ำไป สิ่ง ๆ นี้เราไม่อาจจะที่จะแก้ไขหรือควบคุม ก็แค่ว่าถ้าหากใครเกิดความประมาทใน การขับขี่ ย่อมที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นประจำ แต่ภายในส่วนของเส้นทางหรือรูปแบบของท้องถนน ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นเหตุให้เกิด อุบัติเหตุได้เช่นกัน ซึ่งภายในส่วนนี้ทางรัฐบาลพร้อมทั้งคมนาคมขนส่ง อาจจะมีการพิจารณาภายในทุก ๆ เส้นทางที่ผิดแปลก มีการก่อสร้างถนนที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หากอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นเหตุให้ลดอุบัติเหตุ ได้ลดน้อยลง

 

 

ถึงแม้จะมีความคาดหวัง ว่าการรายงานข่าวสดวันนี้และ วันต่อ ๆ ไป อาจจะมีข่าวสดเกี่ยวข้องการประสบอุบัติเหตุน้อยลงด้วยเช่นกัน และนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งของการรายงานข่าวทุกวันข่าวอาชญากรรมที่ดูเหมือนจะมีขึ้นในทุก ๆ วันจนกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว