ผลสรุปของอธิบายข่าววันนี้ ที่คงจะทำให้พลเมืองพึงพอใจพร้อมทั้งไม่พึงพอใจบ้าง

ผลของการรายงานข่าววันนี้ กลับกลายเป็นการนำเสนอที่ไม่น่าพอใจ ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงไม่ชื่นชอบ หรือให้ความไว้วางใจในการบริโภค พร้อมกับติดตามข่าวสารต่างๆ เหมือนเช่นตอนนี้

 
ข่าว
เพราะว่ามีประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังคงเชื่อใจพร้อมทั้งชื่นชอบไปกับการเกาะติดข่าวสาร ถือได้ว่าเป็นข้อสำคัญที่ดีที่สุด การเสนอข่าววันนี้จำนวนมากของสำนักข่าวไทย ค่อนข้างเป็นการนำเสนอเหตุการณ์พร้อมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่กี่วินาที แต่มีความรุนแรงและมีความสำคัญต่อชาวบ้านภายในประเทศ หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่มิใช่ข้ามวันหรือเป็นระยะเวลานานมาแล้ว เนื่องจากข่าวทุกข่าวที่ถูกนำมารายงาน จะเป็นข่าวสารที่มีความสดใหม่เช่นเดียวกับปลาที่ยังคงมีชีวิต เมื่อการนำเสนอข่าวยังคงเป็นแหล่งข่าวที่น่าวางใจ และมีการนำเสนอในทุกช่วงเวลาที่นับได้ว่ามีความเหมาะสม ย่อมเป็นการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับข่าว เพื่อเป็นข่าวสารสำคัญต่อ ๆ ไป ในส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ สำนักงานข่าวไทยได้ให้ความหมายอยู่เสมอ และนับได้ว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เอง ก็พยายามที่จะเกาะติดข่าววันนี้หรือว่าข่าวล่าสุดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกัน
 
ยิ่งถ้าหากมีความเชื่อมต่อ พร้อมกับการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง ผู้รับข่าว และ ผู้นำเสนอข่าว เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพร้อมทั้งผูกเข้าด้วยกันเสมอ ถ้าผู้นำเสนอสามารถมุ่งเสนอข่าววันนี้ออกมาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม มีความถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นข่าวที่ตรงต่อแหล่งข่าว ย่อมอาจจะสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างสูงอย่างไม่มีบิดเบน