ขณะนักข่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียบพร้อม ก่อให้เกิดข่าวที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

การทำหน้าที่ของนักข่าวจำนวนมาก มีหลากหลายคนคงจะประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือแม้กระทั่งมีการติดตามสถานการณ์มากมาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นเจอกับเหตุการณ์ที่มีขึ้น คงจะมีการรายงานพร้อมทั้งติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อสามารถเดินทางเข้ามาติดตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่ถ้าว่านี่คือหลักความคิดพร้อมทั้งทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร เราคงล่วงรู้พร้อมทั้งค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เนื่องจากวงการหนังสือพิมพ์หรือกระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งกลายเป็นข่าวพร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งไม่ว่าวงการนักข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะทำหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างไรนั้น ผู้ติดตามข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้วางใจและพึงพอใจพร้อมกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งนักข่าวทุกสำนักยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่พร้อมทั้งกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศ

 

พร้อมทั้งเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม  ส่งผลให้มีการตีพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ หลากหลายสถานที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาทำหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้อย่างไร หรือกระทั่ง การติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นข่าวด่วน ข่าวสารเด่นในแต่ละวันนั้น วงการหนังสือพิมพ์หรือวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้อย่างไรว่าอะไรจะมีขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะฉะนั้น คำถามเหล่านี้คงจะยังต้องการค้นหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วงการหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวพร้อมทั้งค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม