ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติในการสอนแต่งหน้า

การสอนแต่งหน้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้น ในส่วนของภาคปฏิบัติอาจจะนำไปสู่การเล่าเรียนในสายทางลัด หรือเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการระลึกได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในกระบวนการสอนแต่งหน้าก็ด้วย มืออาชีพระดับปรมาจารย์ส่วนใหญ่ จึงใช้รูปแบบการสอนแต่งหน้าอย่างตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนกับผู้สอนจะเข้าถึงกันได้อย่างง่าย ๆ และมีความทั่วถึงในการกระจายความรู้ในทุก ๆ ด้าน ให้แก่ผู้ที่สนใจและเข้ามาเรียนรู้การแต่งหน้าในครั้งนั้น ๆ เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่สร้างให้บุคคลที่สนใจ และต้องการมีฝีมือ…