เกาะช้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของเมืองไทย

จุดเด่น ๆ ในพื้นที่ของเกาะช้าง ก็ยังคงเป็นวิภาและความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่าง ๆ นานาทางด้านความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ในรูปแบบของชายหาดและอ่าวต่าง ๆ ที่อยู่รอบเกาะ ที่นี่ยังคงมีความพรั่งพร้อมในลักษณะรูปแบบป่าเขาที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติหลากหลายแห่ง เพราะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะช้าง มีสิ่งต่าง ๆ ที่สวยงามในรูปแบบธรรมชาติแอบแฝงอยู่มาก และจุดหนึ่งที่ทำให้เกาะช้างมีชื่อเสียงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ…