ข่าวคราวการเมืองการปกครองพร้อมกับระดับความสลักสำคัญของผู้ที่ติดตาม

เพราะว่าข่าวการเมืองการปกครองส่วนมากตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งข่าวสารที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อช่องทางอื่น ๆ มักจะได้รับความนิยมในระดับปานกลางเพียงเท่านั้น กับกระแสสังคมที่ดูเหมือนจะทุกอย่างอาจจะเป็นไปในระดับที่ปกติสุขมากเพิ่มขึ้น เมื่อรัฐบาลชุดใหม่กำลังที่จะพยายามปรังปรุงทุกสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ตลอดจนทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าที่มากเพิ่มขึ้นนั่นเอง   ซึ่งตามหลักความจริงแล้วนั้น กระแสการไล่ตามข่าวการเมืองการปกครอง อาจสามารถตอบปัญหาได้ว่า คนไทยจำนวนมากให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน เพียงแต่ในบางครั้งการเล็งเห็นถึงความสำคัญของข่าวการเมือง คือ ข่าวแบบนี้มักจะสามารถสร้างคำตอบและข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานพร้อมทั้งการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลได้อย่างหมดจด…