การรับทราบข่าวสารในชีวิตประจำวันของคนสมัยใหม่ ผ่านข่าวสารวันใหม่

เมื่อคุณต้องก้าวเดินผ่านวันนี้ เพื่อจะไปสู่วันข้างหน้าที่ดีกว่า ภายในวันข้างหน้าของคุณ คุณอาจไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ และในเมื่อผู้คนส่วนมาก ค้นหาแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนา แล้วใครมั่งละที่อยากจะค้นหาและใฝ่คว้าเพื่อฟังข่าว ข่าวดี ๆ มีอยู่ถมไปแต่กลับไม่มีใครให้ความสำคัญ การบริโภคข่าวที่ดูเป็นไปได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวหวาดกลัว ว่าชาวไทยส่วนมากจะไม่ให้ความสนใจ และสุดท้ายข่าวที่ถูกนำเสนอออกมานั้น กลับเป็นข่าวที่ใคร…