การไล่ตามข่าวอัพเดทในรูปแบบทุกวันหรือว่ารายวัน

การเกาะติดข่าวอัพเดทแบบรายวันในวงกว้าง อาจจะทำให้เราได้ทราบข้อมูลที่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อข่าวจริงบ้าง ซึ่งเราคงต้องมีการใช้วิจารณญาณภายในการรับชมและรับฟัง ตลอดจนสามารถกลั่นกรองข่าวสารได้อย่างดีและมีศักยภาพพอสมควร แต่หากว่าเราได้รับฟังข่าวสารประเภทต่าง ๆ มาด้วยตนเอง โดยที่เราไม่ได้รับข่าวนี้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง การกลั่นกรองข่าวก็ย่อมที่จะไม่เกิดขึ้น ก็เพราะว่าอย่างน้อยการที่คุณไล่ตามข่าวอัพเดทด้วยตัวเอง และเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารมาจากสำนักงานข่าวหรือว่าผู้รายงานข้อมูลข่าวสารโดยตรง ก็มักเป็นข่าวอัพเดทที่มีเนื้อหาสามารถพิสูจน์ได้จริง รวมถึงติดตามได้จริงตามกระแสที่มีข่าวคราวดังออกมา และคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า ข่าวที่คุณได้ยินมานี้ย่อมเป็นข่าวที่ถูกเขียนมาจากผู้รายงานข่าวรายงานสดนั่นเอง…