จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ชักชวนเพื่อนศิลปินทำความดี ดีไซน์โลโก้ข้าวให้กับชาวไร่ชาวนา

เหล่าศิลปินนักแสดง ขณะถึงโอกาสอันดีพวกเขาย่อมทำความดีตามรอยพ่อ โดยล่าสุด จักจั่น อคัมย์สิริ ได้ชวนเพื่อนเหล่าดาราช่อง 7 สี ไม่ว่าจะเป็น เกรซ กาญจน์เกล้า นก อุษณีย์  เพื่อมาช่วยกันออกความคิด และออกแบบโลโก้ข้าวถุง…