ร่วมงานหยิบไอหมอก หยอกดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับการเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชัยภูมิ รายปี 2557 ซึ่งด้านในงานนี้ นักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการเดินทางในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่ได้ร่วมแอคทิวิตี้ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดงานจะเริ่มต้นวันที่…