การจัดกิจกรรม จารีตประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่อาจจะสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมาย และสำหรับวันสำคัญหรือประเพณีนิยมสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น ค่อนข้างตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่แค่นั้น และหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ…