การประมาณพร้อมกับการเปรียบเทียบราคาทองคำ จากการติดตามแบบกระแสรายวัน

เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมักจะทำให้เกิดกระแสการเกาะติดราคาทองคำ ซึ่งเป็นการเกาะติดที่สามารถรับทราบผลได้อย่างง่าย ๆ และปัจจุบันการเกาะติดผลราคาทองคำก็มิใช่เรื่องยาก เพียงแต่ผู้ที่มีอินเตอร์เน็ตหรือสามารถเกี่ยวโยงเข้าสู่โลกโซเชี่ยวเน็ตเวิร์คได้นั้น ก็จะอาจทำการค้นหาพร้อมกับตรวจสอบราคาทองคำได้ทันที   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศราคาทองคำอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นไปภายในรูปแบบประจำวัน ส่งผลทำให้ราคาทอง, มูลค่าของเงินบาท , มูลค่าน้ำมันชนิดต่าง ๆ  โดยเฉพาะสามสิ่งนี้เป็นอะไรที่ชาวไทยจำนวนมากจะต้องให้การติดตามเป็นอย่างมาก…